„Uhlíkové clo“ je tady. Jak na něj?

Ondřej Klauser

Ondřej Klauser

Prvního října vstoupil v platnost Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, známý také jako „uhlíkové clo“ nebo nařízení CBAM. Na co si dát pozor, abyste správně splnili všechny povinnosti?

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích je nadstavbou evropského systému emisních povolenek. Jeho smyslem je narovnat trh a zatížit dovoz vybraných komodit dovážených do EU ekologickým poplatkem ve stejné výši, jakou musí vynaložit evropští výrobci.

Ekologický poplatek za dovoz zboží však budou dovozci platit až od roku 2026. Do té doby je nařízení CBAM v pilotní fázi, kdy jsou nároky na sběr dat nižší. Dovozci však i přesto mají povinnost od 1.10.2023 o dovozu vybraného zboží reportovat. Na co byste se tedy měli nyní soustředit?

Krokem číslo jedna je určit, zda se nařízení CBAM vztahuje na Vaši firmu. Dovážíte zboží ze třetích zemí do EU? Jedná se o zboží spadající do kategorie některé z následujících komodit: cement, elektřina, hnojiva, železo a ocel, hliník, vodík?

Pokud ano, pro splnění reportovací povinnosti potřebujete od prvního října nutně znát následující dvě hodnoty:

• celní kód dováženého zboží

• množství zboží v tunách (nebo v megawatthodinách v případě elektřiny)

Celním kódem se rozumí osmimístný kód kombinované nomenklatury (KN). Najdete ho na jednotném správním dokladu (JSD), který slouží k celní deklaraci zboží ze zemí mimo EU při jeho propuštění do celního režimu.

Kódy KN veškerého zboží dovezeného do EU za dané období porovnejte s přílohou I nařízení CBAM. Pokud jste dovezli zboží, jehož kód KN je vyjmenovaný v příloze, máte povinnost jeho dovoz podle nařízení CBAM reportovat. Report za čtvrtý kvartál 2023 je nutné podat do 31. ledna 2024.

Pro report budete vedle kódu KN a množství dovezeného zboží potřebovat také údaj o množství emisí skleníkových plynů vzniklých při výrobě a případný ekologický poplatek zaplacený v zemi výroby. To však nejsou údaje, které musíte nutně znát již nyní. Zatím si vystačíte se “standardní” hodnotou emisí – pilotní fáze CBAM slouží k tomu, aby se dovozci naučili sbírat data od výrobců, resp. aby se je výrobci naučili měřit a ověřovat.

Stále nevíte, zda se Vás nařízení CBAM týká? Obraťte se na náš tým a vyžádejte si konzultaci.

Sdílet článek:

ATERROVINY

Další články