Právní

Vnitřní oznamovací systém – ochrana oznamovatele

OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ PRÁVA – OCHRANA OZNAMOVATELE

ATERRA OFFICE SYSTEM s.r.o., se sídlem Praha 1, Petrská 1426/1, PSČ 11000, IČO: 27576710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1116865

ATERRA Tax s.r.o., se sídlem Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 01410300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206160

ATERRA SERVICES s.r.o., se sídlem Praha 1, Petrská 1426, PSČ 11000, IČO: 29013356, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159826

BD ATERRA SERVICE s.r.o., se sídlem Praha 1, Petrská 1426, PSČ 11000, IČO: 28956168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155689

tímto poskytují následující informace podle § 9, odst. 2, písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů