„Dělám to 20 let, nebudete mi přece radit“

Konkurence nespí a ráda obsadí místo, které jiný uvolní.

Podnikatelské poradenství

Zkušenosti ve finančním sektoru, z řízení firem a různých optimalizačních a rozvojových projektů nám dovolují sdílet tyto zkušenosti s našimi klienty a poskytovat podnikové poradenství. Rádi vám pomůžeme se založením firmy od A do Z, tj. od založení firmy po podnikové financování, návrh struktury, personální poradenství, projektový management až po ocenění podniku k případnému prodeji. Pokud vám chybí personální zdroje nebo potřebujete firmu, poskytneme interim management, který projekt zajistí.

Tomáš Krýsl

Poradce senior
tomas.krysl@aterra.eu

František Srb

Poradce senior
frantisek.srb@aterra.eu

Pavol Mašláni

Poradce senior
pavol.maslani@aterra.eu

Naše specializace

Strategické a transakční poradenství

Analyzujeme situaci klienta nebo firmy, kterou chce koupit, z různých úhlů a navrhneme varianty řešení, které povedou k cílovému stavu. Dbáme na dodržení všech právních a účetních standardů, aby transakce nebo změna nebyla pro klienta riziková. Součástí poradenství může také být návrh rozvojového programu nebo optimalizace provozu podniku.

Podnikové financování

Kromě financování vlastními zdroji má podnik několik dalších možností jak svůj provoz, investice nebo rozvoj financovat. Každý z použitých nástrojů má své dopady na ekonomiku firmy. Pomůžeme klientovi vybrat ten nejvhodnější a zajistíme, aby nabídka z trhu byla ta nejlepší možná. Pracujeme i s méně tradičními nástroji jako např. úpis dluhopisů nebo vytvoření fondu kvalifikovaných investorů.

Interim management

I když má firma kvalitní stabilní tým je možné, že za nějakou dobu získá určitou provozní slepotu, která ho omezuje v dalším rozvoji. Využitím interim managementu, tedy angažováním zkušeného odborníka na určitou oblast, získá firma zkušenosti a informace z jiných projektů, které interim manažer realizoval a eliminuje tím své vlastní limity. Interim management je možné využít při různých situacích. Od rozvojového a změnového managementu, přes substituční management až po řešení krizových situací firmy v insolvenci.

Optimalizace procesů a nákladů

Současná doba klade na firmu velké nároky při reakci na makroekonomické změny, a proto musí být firma velmi flexibilní. Efektivní nastavení interních procesů, které umožňuje provozovat firmu s optimálními náklady, je základem pro přežití firmy v dnešní turbulentní době. Naši odborníci a partneři procesy a nákladovou strukturu posoudí a doporučí změny, případně i odřídí tak, aby to pro klienta nebylo časově náročné a mohl se tak soustředit na vlastní business.

Často se nás ptáte

Jsme připraveni vám pomoci se všemi formalitami potřebnými ke startu vašeho podnikání:

 • se zakládáním živnosti nebo obchodní společnosti
 • se zpracováním a posouzením podnikatelského záměru
 • se získáváním finančních zdrojů od bankovních domů či soukromých investorů
 • s návrhem organizace a struktury firmy
 • s poskytnutím sídla vaší společnosti
 • se získáváním dotací a podpor z českých a mezinárodních zdrojů

Někteří z nás si prošli procesem založení vlastních společností a tím pádem mají osobní zkušenosti, o které se rádi podělí.

Samozřejmě, i ukončení podnikání vyžaduje určité procesní kroky. Žádný podnikatel nechce, aby mu při ukončení podnikání vznikly problémy nebo dluhy. Pomůžeme vám například s následujícími kroky:

 • s oceněním vaší společnosti
 • s vyhledáním vhodného kupce
 • s formální likvidací firmy a ukončením podnikání před příslušné úřady

Každá firma se může dostat do situace, kdy její vedení neví jak dál. A to platí i pro fungující firmy. Občas se vám může zdát, že firma stagnuje a vy nevíte jak firmu dále rozvíjet. Nebo jste firmu převzali a našli jste „kostlivce ve skříni“, které potřebujete vyřešit. To jsou situace, které není vhodné řešit samostatně a kdy vám můžeme pomoci například:

 • se strategickým plánováním rozvoje firmy
 • se strategií rozvoje obchodu a zvyšováním tržeb
 • s posouzením finančního zdraví firmy včetně návrhu na zlepšení
 • s řízením nákladů a redukcí neopodstatněných výdajů
 • s překonáním krize tak, aby následky byly co nejmenší
 • s dočasným dosazením odborníka ve formě interim managementu

V každém případě je dobré situaci nejdříve zanalyzovat a řešení realizovat s chladnou hlavou. Pohled zvenčí navíc může přinést nápady, které by internímu člověku mohly uniknout.

O stavu úpadku panuje mnoho mýtů a podnikatelé mají většinou z úpadku velké obavy. V každém případě je to stresující situace, protože tak jak se stav úpadku blíží, firmě většinou docházejí zdroje, což je spojené s mnoha nepříjemnými jednáními.

Přesto, že je stav úpadku zákonem jasně definován, majitelé nebo ředitelé firem nemusí v konkrétní situaci vědět, že už v úpadu de facto jsou.

Úpadek je, když:

Firma má více věřitelů se závazky po lhůtě splatnosti o více než 30 dnů a tyto závazky není schopna splácet. Dále je firma v úpadku, pokud má více věřitelů a souhrn jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku.

Pokud potřebujete rozklíčovat, zda je vaše firma v úpadku a nevíte jaká data započítat, jsme připraveni vám v tomto procesu podat pomocnou ruku.

Due Diligence je komplexní prověrka společnosti, která má za cíl potvrdit „zdroje“ a „hodnoty“ společnosti a identifikovat „rizika“, respektive navrhnout, jak je eliminovat. Due Diligence se většinou skládá z jednotlivých dílčích auditů zaměřených na jednotlivé části struktury společnosti, jakou jsou například účetní a daňový audit, právní a personální audit, obchod a marketing, IT a bezpečnost, audit podnikatelského potenciálu a tržního postavení firmy. Due Diligence se většinou realizuje při hledání opatření k dosažení vyšší efektivnosti společnosti, před vstupem strategického partnera, při nákupu nebo prodeji firmy, nebo před hrozícím úpadkem firmy.