„Uděláme to, až na to bude čas.“

Finančák to většinou neodloží, ale rovnou uloží.

Daňové poradenství

Daňové poradenství pokrývá širokou agendu, jejíž obsahem jsou nejen daňové kontroly a zastupování před úřady, ale i daňové optimalizace, poradenství při transakcích či poradenství mezinárodního zdanění. Samozřejmostí je zpracování daňového přiznání. Díky daňovému poradenství, které poskytuje naše společnost, získáte skutečnou jistotu, že máte daně v pořádku. Daňoví poradci za vás pohlídají časté legislativní změny a upozorní na případná rizika. Zároveň navrhnou ideální řešení, jak ve vašem případě daňové povinnosti řešit.

Nikola Krbcová

Daňový poradce senior
nikola.krbcova@aterra.eu

Jarmila Procházková

Daňový poradce senior
jarmila.prochazkova@aterra.eu

Petra Štěpánková

Asistent daňového poradce
petra.stepankova@aterra.eu

Naše specializace

Daňové přiznání

Zpracování daňového přiznání je pro nás rutinou, navíc díky daňovému poradci máte beztrestně prodloužený termín podání. Kromě přiznání samotného mohou z procesu jeho sestavení vzniknout i doporučení na daňovou optimalizaci.

Daňové kontroly

Netrapte se papírováním, nechte to na nás! Pomůžeme vám s daňovou kontrolou či úkony spojenými se zastupováním v daňovém řízení. Zkušenosti z předcházejících případů nás naučily, jak se na daňové aspekty dívá finanční úřad a tyto zkušenosti s vámi nasdílíme.

Daňová Due diligence

Neboli finanční prověrka, která prověřuje související rizika s prodejem či nákupem společnosti nebo při auditu. Rádi vám se všemi úkony pomůžeme. Kromě identifikace rizik je součástí výstupu z Due Diligence i návrh nápravných opatření s cílem eliminace doměrky ze strany správce daně.

Daňová optimalizace

Náplní našich standardních služeb je i daňová optimalizace, kterou je ideální provádět kontinuálně v úzké spolupráci s klientem. Dovolí nám to pružně reagovat na aktuální potřeby klienta. Cílem optimalizace je minimalizovat odvodové povinnosti klienta, při splnění všech legislativních předpisů a související judikatury.

Často se nás ptáte

Služba je vhodná pro každého, kdo chce, aby mu daňový poradce přinesl do jeho podnikatelského prostředí jistotu a vysokou míru odbornosti pro podnikatelské rozhodování. Daňový poradci sledují daňovou legislativu na denní bázi za vás a jsou tak připraveni vás individuálně kontaktovat o jejích změnách či vám s čímkoliv z daňového prostředí pomoci.

Tato služba je velmi různorodá, daňový poradci poskytují služby jako jednorázové konzultace při optimalizací daní, zpracovávají daňová přiznání, zastupují daňové poplatníky před úřady, zpracovávají Due Diligence a v neposlední řadě za vás ohlídají termíny odvodů daní na konkrétní úřady a eliminují tím riziko penalizace.

Daňový poradce je „advokát“ klienta před finančním úřadem. Poskytování daňového poradenství není pouze výpočet daně ze známého základu, případně poskytování rad, jak zaplatit co nejméně. Daňový poradce svou činností pomáhá klientovi zaplatit daň správně, tedy ne více než je nutné a později případně obstát při klání s finančním úřadem. Poskytování daňového poradenství se řídí platnými zákony ČR a zejména zákonem č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Mezi klientem a daňovým poradcem se obvykle uzavírá smlouva, ve které jsou specifikována práva a povinnosti obou stran. Obvykle daňový poradce odpovídá v rozsahu, který může svým jednáním a rozhodováním sám ovlivnit, za tzv. příslušenství daně – penále a jiné sankce. Neuhradí tedy klientovi doměřenou daň, kterou by stejně klient musel uhradit.

Ano, daňový poradce musí být ze zákona pro výkon této profese pojištěn.