Účetnictví

Účetnictví

Požadavky na rychlost a preciznost zpracování dat se stále zvyšují, finanční a manažerské reporty jsou stále složitější. 
Outsourcing těchto služeb přináší snížení mzdových nákladů, zlepšení kvality vedení účetnictví, zjednodušení podnikových procesů a eliminaci rizik. Na systém externího zpracování finančních agend (finanční účetnictví, finační poradenství, manažerské reportování) proto přechází v posledních letech čím dále více organizací.

Radka Vojtová

Email: radka.vojtova@aterra.eu

Poskytujeme

Vedení účetnictví

Jsme připraveni převzít vedení účetních agend a nastavit nové procesy a způsob vykazování. Systém práce je plně přizpůsoben požadavkům a pracovnímu režimu klienta. Naše účetní pro svou práci využívají naše vlastní zázemí i software nebo pracují přímo v sídle klienta na jeho softwarovém vybavení.

Účetní poradenství

Analyzujeme současný stav účetnictví a identifikujeme slabá místa a rizika. Na základě výsledků takové analýzy pak můžeme navrhnout systém opatření, která vedou k eliminaci rizik a nepřesností vzniklých lidským faktorem.

Manažerský reporting

Ladíme existující reportovací systémy tak, aby splňovaly všechny zásadní požadavky managementu na dostupnost, správnost a strukturu informací. Nastavujeme převodové můstky mezi CAS a IFRS, vytváříme reportovací mechanismy v IFRS. Na přání klienta můžeme veškerou agendu související s pravidelným reportingem převzít.

Máte zájem o služby účetnictví?
volejte

Vaše první konzultace ZDARMA