„Tak to nějak zaokrouhlíme.“

Pokuty od úřadů bývají také pěkně kulaté.

Vedení účetnictví

Poskytujeme komplexní zajištění vašich účetních závazků. Nabízíme vedení finančního a mzdového účetnictví nebo daňové evidence. Účetní poradenství poskytujeme ve všech různých oblastech, ať se jedná o finanční či mzdové účetnictví, o daňovou evidenci, účetní audit či účetní DD. Naše společnost má bohaté zkušenosti, a proto rádi budeme vaším průvodcem ve světě účetnictví.

Radka Vojtová

Finanční účetní senior
radka.vojtova@aterra.eu

Alena Křížová

Finanční účetní senior
alena.krizova@aterra.eu

Nikola Krbcová

Finanční účetní senior
nikola.krbcova@aterra.eu

Naše specializace

Finanční účetnictví

Nechte vedení účetnictví či daňové evidence na odbornících ve svém oboru. Správnost zaúčtování obchodních transakcí je důležitá jak z hlediska řízení firmy, tak z hlediska daňové optimalizace. Zkušenosti z mnoha projektů nám dávají rozsah znalostí, které interní tým klienta není při nejlepší vůli schopen pokrýt. Proto je součástí našich služeb i supervize účetních procesů zajištěných zaměstnanci klienta.

Mzdové účetnictví

Máte zaměstnance a nechcete řešit papírování a povinnosti s tím spojené? Nechte mzdy na nás! Součástí našich služeb je i řešení souvisejících agend jako je personální poradenství, motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity. Kromě toho pomůžeme i s optimalizací osobních nákladů ve firmě.

Účetní poradenství

Díky spolupráci s daňovými poradci, finančními a projektovými konzultanty, je součástí účetního poradenství například nastavení souvisejících podnikových směrnic, tvorba a úprava holdingových struktur a korekce účetních procesů tak, aby administrativní zátěž klienta byla co nejnižší. Pro vedení firmy pomůžeme nastavit manažerský reporting tak, aby mohl firmu efektivně řídit.

Kurzy účetnictví

Pomůžeme vám si osvojit základy účetnictví a poradíme, jak nejlépe připravit podklady pro svou účetní, aby náklady spojené s účetnictvím byly co nejnižší. Zároveň vás naučíme, jak pracovat s účetním softwarem a na co si dát případně pozor.

Často se nás ptáte

Výslednou cenu za poskytování účetních služeb ovlivňuje mnoho faktorů. Cenu ovlivňují například: roční obrat, přibližný počet dokladů za měsíc, počet zaměstnanců, zda je nutný specifický reporting vůči úřadům nebo například jaký účetní systém vaše společnost používá. Ideální je, když tyto parametry probereme osobně a my vám potom vypracujeme individuální nabídku.

Účetní služby poskytujeme od A do Z. Od počátečního poradenství a nastavení optimálního způsobu účtování, přes průběžné účtování dle aktuálních předpisů, až po zpracování účetní závěrky a daňových přiznání. Dovedeme vám i poradit s daněmi při správě majetku nebo vám pomoci při sporech s finančním úřadem. Při těchto službách vycházíme ze zkušeností s účtováním u našich klientů. Věříme, že situace, které potřebujete vyřešit, jsme již zažili a dokážeme vám proto poradit.

Stává se, že vám služby účetní firmy přestanou vyhovovat a rozhodnete se, že změníte dodavatele. Přechod může být hladký zejména v případě, že původní dodavatel poskytne elektronickou zálohu účetnictví. Je ale možné, že záloha nebude k dispozici a vy budete potřebovat rekonstruovat účetnictví za dané období. V případě rekonstrukce účetnictví je cena služeb vysoce individuální, vždy je však potřeba doložit veškerou dokumentaci, která spadá do rekonstruovaného období. Také je potřeba konkrétně a detailně objasnit vaši ekonomickou činnost. Není však nic, s čím by si naši profesionálové neuměli poradit. Efektivní a otevřená vzájemná komunikace je klíčem k úspěchu.

Společnost se automaticky stane plátcem DPH, dosáhne-li obratu ve výši 1 mil. Kč za 12 nebo méně po sobě jdoucích měsíců. Plátcem DPH se také můžete stát v případě dobrovolné registrace k této dani, ke které je ovšem potřeba doložit patřičnou a obsáhlou dokumentaci. I přes to vše však nikdy není jisté, zda finanční úřad vaši dobrovolnou registraci schválí. K souhlasu či nesouhlasu se příslušný finanční úřad musí vyjádřit do 30 dnů.

Nejrychleji se stanete plátcem DPH, pokud překročíte roční obrat ve výši 1 mil. Kč za 12 nebo méně po sobě jdoucích měsících. V tomto případě musíte v následujícím měsíci (po překročení obratu) odeslat registraci k DPH na příslušný finanční úřad a od následujícího měsíce se stáváte měsíčním plátcem této daně. U dobrovolné registrace k DPH má po doručení žádosti finanční úřad 30 dní na posouzení s tím, že každou tuto žádost posuzuje individuálně. Plátcem DPH se stáváte hned druhý den po doručení rozhodnutí o registraci k DPH od finančního úřadu.