Změny daňového balíčku a PF 2023

Picture of Petra Štěpánková

Petra Štěpánková

Vážení klienti a obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali, že od nového roku dojde k několika změnám, které jsou součástí tzv. Daňového balíčku.

Rozšíření paušální daně

Paušální daň je zavedena od roku 2021. Jejím prostřednictvím OSVČ mají možnost odvádět daň z příjmu a pojistné na sociální a zdravotní pojištění v jedné částce. Dosud se paušální daň vztahovala na poplatníky, kteří mají příjem do 1 mil. Kč za rok.

Začátkem roku 2023 se však pro některé poplatníky posouvá hranice pro vstup do paušálního režimu na 2 mil. Kč. Zároveň bude režim paušální daně strukturován do tří pásem, a to podle výše příjmu poplatníka.


1. Pásmo

Do prvního pásma spadají poplatníci, kteří mají příjmy do 1 mil. Kč. Dále do tohoto pásma však mohou vstoupit také poplatníci, kteří

  • mají příjmy do 1,5 mil Kč a mají aspoň 75 % z příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80 % nebo 60 % výdajový paušál
  • mají příjmy do 2 mil. Kč a mají aspoň 75 % z příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80 % výdajový paušál

V prvním pásmu poplatník bude platit od 1.1.2023 paušální daň 6 208 Kč.


2. Pásmo

Do druhého pásma spadají poplatníci, kteří mají příjmy 1 – 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na typ samostatné činnosti. Dále do tohoto pásma mohou vstoupit také poplatníci, kteří mají příjmy do 2 mil. Kč a mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80 % nebo 60 % výdajového paušálu. V druhém pásmu poplatník zaplatí 16 000 Kč měsíčně.

3. Pásmo

Do třetího pásma spadají poplatníci, kteří mají příjmy 1,5 – 2 mil. Kč bez odhadu na typ samostatné činnosti. Ve třetím pásmu poplatník zaplatí 26 000 Kč měsíčními odvody.

Zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH

Daňové subjekty byly povinni se registrovat k dani v případě, že překročily za 12 po sobě jdoucích měsíců obrat 1 mil. Kč. S účinností od 1.1.2023 však došlo k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty tato hranice se zvyšuje z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Hranice příjmů pro podání daňového přiznání

Od 1.1.2023 se výrazně zvýšila hranice příjmů pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Doposud byla povinnost fyzických osob podat daňové přiznání, pokud roční příjmy překročily hranici 15 000 Kč, a pokud se nejednalo o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní daňové sazby. Tato hranice se od roku 2023 chystá posunout až na částku 50 000 Kč. Do tohoto limitu se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozené. Do limitu se dále nezapočítávají příležitostné příjmy, které jsou v limitu 30 000 Kč za kalendářní rok.

Pokuty za kontrolní hlášení

Do Daňového balíčku se také promítly změny v pokynech pro promíjení pokut za nesplnění povinností s kontrolním hlášením a změn v zákoně o DPH. Od ledna roku 2023 by mělo dojít ke snížení pokut za nesplnění povinností v souvislosti právě s kontrolním hlášením, a to až na polovinu. Toto snížení pokut se však týká pouze fyzických osob a společností s ručeným omezeným, které mají jednoho společníka. Pro ostatní plátce zůstávají pokuty za nesplnění povinností v souvislosti s kontrolním hlášením stejné.

Doufáme, že pro Vás tyto informace byly přínosné a tímto bychom Vám s celým týmem ATERRA chtěli popřát šťastné a klidné prožití Vánočních svátků.

Sdílet článek:

ATERROVINY

Další články