Novinky a změny v oblasti daní

Nikola Krbcová

Nikola Krbcová

Vážení čtenáři, doufáme, že je pro Vás rok 2022 již od počátku úspěšný. Se začátkem roku přicházejí novinky a změny v oblasti daní, které Vám stručně představíme v našem článku.

Paušální daň pro OSVČ

Jako první bychom Vás rádi informovali o změnách, které nastaly u paušální daně, která se týká všech OSVČ při splnění určitých podmínek (viz. níže). Paušální daň se skládá ze záloh na zdravotní a sociální pojištění a ze záloh na daň z příjmu fyzických osob. Pro rok 2022 tato daň činí měsíční minimální výši 5.994, – Kč, která je splatná vždy 20. dne v daném kalendářním měsíci.. Jak už bylo zmíněno paušální daň mohou využít všechny OSVČ za určitých podmínek, a to konkrétně pokud:

– V rozhodném zdaňovacím období nepřesáhly příjmy ze samostatné činnosti částku 1 000 000 Kč

– Nejste plátcem daně z přidané hodnoty a nemáte povinnost registrace k dani z přidané hodnoty

– Nejste dlužníkem v insolvenčním řízení

– Nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, čili nejste zaměstnán/a

Stravné zaměstnanců

Další novinka, která je platná od roku 2022 se týká stravného a stravování zaměstnanců. Zde se změnila maximální výše stravenky a výše stravenkového paušálu.

– Maximální výše stravenky pro rok 2022 činí 150 Kč za den a

– Výše stravenkového paušálu činí 82,60 Kč za den.

Zvýšení slevy na poplatníka

V neposlední řadě si představíme změny, které od roku 2022 nastaly u daně z příjmu fyzických osob, konkrétně slevy na poplatníka. Každý občan, který má vlastní zdanitelné příjmy, má nárok si uplatnit daňovou úlevu označovanou jako základní sleva na poplatníka. Tato sleva je odčítána od vypočtené 15% daně z příjmu. V roce 2021 tato sleva na poplatníka činila měsíčně 2.320, – Kč. Pro rok 2022 se tato sleva zvýšila, a to konkrétně na 2.570, – Kč za měsíc tzn. 30.840, – Kč za rok.

Změna záloh sociálního a zdravotního pojištění

Poslední novinku pro rok 2022 tvoří téma zdravotního a sociálního pojištění, u něhož se zvyšují minimální měsíční zálohy. Minimální záloha na zdravotní pojištění se v roce 2022 zvyšuje na 2.627, – Kč v měsíčním odvodu. Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2022 zvyšuje na 2.841, – Kč v měsíčním odvodu.

Sdílet článek:

ATERROVINY

Další články