Novela exekučního řádu

Picture of Nikola Krbcová

Nikola Krbcová

V nedávné době došlo ke schválení a uzákonění novely exekučního řádu. Novela je platná od 1.1.2022 a dovolujeme si uvést nejpodstatnější body novely:

1) Pokud jistina dluhu nepřekračuje částku 1 500 Kč a za poslední 3 roky nebylo z této částky nic vymoženo, dojde k odpuštění takového dluhu. Jestliže věřitelům bylo zastaveno vymáhání z důvodu plošného zastavení, tak obdrží odškodnění ve formě slevy na dani ve výši 30 % nesplacené pohledávky.

2) Náklady soudu se budou i nadále přednostně uspokojovat jako první. Následně se bude hradit jistina a pak až úroky, úroky z prodlení a náklady věřitele.

3) Tzv. Milostivé léto – tato změna je účinná od 28.10.2021. Tzv. Milostivé léto lze aplikovat na exekuční řízení zahájená nejpozději do 27.10.2021.

Hlavním cílem této novely je osvobození fyzických osob od úhrady veškerých dalších pohledávek, které přesahují zaplacenou jistinu v exekučním řízení. Dlužníkem musí být fyzická osoba a věřitelem veřejná správa, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem (jde třeba i o podniky s účastí města). Dlužník musí v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 uhradit zbytek dlužné jistiny vymáhané v exekučním řízení a náklady exekuce 750 Kč plus DPH, pokud je exekutor plátce DPH. Pokud dojde ke splnění podmínek tzv. Milostivého léta, tak exekutor dlužníka osvobodí od úhrady veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahující zaplacenou jistinu v exekučním řízení.

Sdílet článek:

ATERROVINY

Další články