Co když Vám patří pole nebo les po předcích?

Picture of Lada Janečková

Lada Janečková

Vážení klienti,

ačkoliv tato zpráva není zcela z našeho oboru, pokládáme za důležité Vás na ni upozornit.

V Česku existuje 142 tisíc nemovitostí, které jsou tak trochu v právním vakuu. Jinak řečeno: není u nich znám majitel. Letos na Silvestra skončí desetiletá lhůta, během které se potomci původních vlastníků (ročníky narození cca 1890–1940) mohli o pole, les, rybník nebo dům přihlásit. Pokud tak nikdo neučiní, propadnou nemovitosti státu.

Doporučujeme Vám nahlédnout do přehledu nemovitostí s nejasnými vlastníky:

www.ceskazeme.cz

www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku

Možná tam najdete nemovitost, která patřila některému příbuznému, a prokážete nárok na dědictví. Na webu ceskazeme.cz se dá vyhledávat podle jména, příjmení nebo obce. Na stránce ÚZSVM jsou zase detailní instrukce, jak postupovat, pokud najdete nemovitost, na kterou máte nárok.

Případně se obraťte na mě a s kolegy Vám poradíme.

Hezký předvánoční čas Vám za ATERRA tým přeje

Lada Janečková.

Sdílet článek:

ATERROVINY

Další články