Environmental
Social
Governance

Zkratka ESG (Environmental, Social, Governance) je metodou pro hodnocení vlivu konkrétní firmy na životní prostředí a společnost, díky které je možné vyjádřit její „udržitelnost“ či „odpovědnost“. V evropském kontextu reportování ESG upravuje směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, CSRD.

Od roku 2024 se tak pod tlak dostávají podnikající subjekty od určité velikosti, které budou postupně tlačeny k hodnocení a reportování udržitelnosti svého podnikání a následně k přijetí a efektivnímu naplňování udržitelných obchodních strategií.

V České republice se ESG reporting týká​

Velké podniky

ESG reporting postupně dopadne na téměř všechny velké podniky (250 a více zaměstnanců). I v případě, že nebudou mít legislativní povinnost reportovat podle směrnice CSRD, téměř jistě po nich budou data o udržitelnosti požadovat odběratelé či banky.

Malé a střední firmy

Malé a střední podniky musí povinně reportovat ESG pouze v případě, že jsou kótované na burze. Ani tak se ale velká část z nich reportování nevyhne. Data po nich, stejně jako v případě velkých podniků, bude požadovat trh.

Dodavatelské řetězce

Firmy, které musí ESG reportovat povinně podle směrnice CSRD, potřebují znát data i od svých dodavatelů (zejména tzv. Scope 3 pro výpočet uhlíkové stopy, ale také třeba pracovní podmínky zaměstnanců v dodavatelském řetězci). Proto společnosti, které dokážou tato data poskytnout, budou mít na trhu značnou konkurenční výhodu.

Další

Odběratelé nejsou zdaleka jediní, kdo bude po firmách ESG data požadovat. Budou je potřebovat i finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční fondy), které musí sledovat, zda vkládají prostředky do udržitelných investic. Mimo to mohou být ESG data firem důležitá i pro instituce veřejné správy, například při zadávání veřejných zakázek.

Témata ESG nejsou zdaleka jen zelená

E – Environment

Zodpovědný přístup k planetě​

S – Social

Zodpovědný přístup k lidským zdrojům

G – Governance

Zodpovědné řízení podniku

2024

Velké subjekty veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci.

2025

Ostatní velké podniky, které splní alespoň dvě z následujících kritérií: více než 250 zaměstnanců, obrat minimálně 50 milionů eur, celková aktiva minimálně 25 milionů eur.

2026

Malé a středně velké podniky kótované na burze.

2028

Mateřské společnosti ze zemí mimo EU, pokud mají v EU dceřiné společnosti s obratem vyšším než 150 milionů eur.

Týká se ESG i vás?​

Chcete zjistit, zda se reportování ESG týká i Vašeho podnikání? Stačí poskytnout nám pár informací. Prosím, vyplňte náš stručný dotazník a zjistěte, zda jsou principy ESG relevantní i pro Vaši firmu.

Dotazník ESG

Potřebujete vědět více?

Spojte se s naším specialistou.

Ondřej Klauser