audit

audit

Zajišťujeme služby zkušených auditorů s relevantními znalostmi napříč obory. Naši partneři jsou připraveni nejen problémy identifikovat, ale i najít efektivní řešení a systém preventivních opatření.  Zaměřujeme se zejména na statutární audit, forenzní audit, audit manažerského účetnictví, revize účetních systémů a vnitřních kontrol, finanční zprávy, daňový audit  a personální audit.

František Srb

Email: frantisek.srb@aterra.eu

Statutární audit​ - zajišťované služby

Předběžný audit

V předběžném auditu je náš postup zaměřen na posouzení a zhodnocení rizik, které se váží na jednotlivé položky účetní závěrky.

Vlastní audit

Zajištění komplexního a nezávislého posouzení účetní závěrky a vypracování auditorské zprávy.

Závěrečný audit

V závěrečné fázi auditu po uzavření účetních knih ověřujeme, zda účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a výroční zpráva, je sestavena v souladu s předepsanými normami.

Ověřování účetních závěrek a výročních zpráv

Finanční výkazy připravíme od A - Z pro všechny typy společností.

Ověřování zpráv o ovládacích vztazích

Popíšeme veškerá jednání a úkony ovládané osoby, které jsou ovlivněny specifickými vztahy.

Nestatutární auditorské služby

Posuzování práce interního auditu

Poskytujeme nezávislou a objektivně ujišťovací poradenskou činnost uvnitř vaší společnosti.

Služby realizace due-diligence

Ať už se jedná o převzetí společnosti či jiný úkon, prošetříme veškeré náležitosti před podpisem smlouvy nebo finanční dohody.

Auditorské ověřování softwarových produktů

Vzhledem k digitalizaci a moderních trendů ověřujeme, zda je software využíván v souladu s licenčními podmínkami.

Ověřování účetních a jiných odhadů

Rozumíme, že pro naše klienty může být složité posoudit účetní odhady. Obraťte se na naše auditory.

Forenzní audit

Činnost zaměřená na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů nebo jednání uvnitř účetní jednotky.

Máte zájem o služby Auditu?
volejte

Vaše první konzultace ZDARMA