Daně

Daně

Téměř každá podniková operace nebo transakce přináší daňové důsledky. Vzhledem ke složitosti českého i mezinárodního daňového systému, jeho častým změnám a neustálému vývoji je vhodné daňové záležitosti svěřit kvalifikovaným odborníkům. 

 
Jan Vyskočil

Email: vyskocil@aterra.eu

Poskytujeme

Tuzemské daně

Služby daňového poradenství, správy daní a zastupování před úřady. Náš daňový tým poskytuje klientům relevantní a aktuální informace o změnách v daňové legislativě. Pro fyzické a právnické osoby.

Mezinárodní daně

Cizincům pracujícím v České republice nebo majícím příjmy plynoucí z České republiky nebo dalších zemí můžeme pomoci vyplnit daňové přiznání, na základě plné moci podat jejich daňové přiznání, komunikovat se správcem daně a zajistit případné vrácení přeplatku.

Daňový audit

Daňový audit je interní prověrkou plnění daňových povinností společnosti vůči finančním úřadům, a dále posouzením daňového zatížení společnosti. Výsledkem je zpráva pro management společnosti s nálezy a doporučeními.

Potřebujete pomoci s daněmi?
volejte

Vaše první konzultace ZDARMA