ATERRA GROUP

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Počet společností, které potřebují využívat služeb personálního manažera v režimu částečného úvazku, každým dnem narůstá. Našim klientům zajišťujeme služby kvalifikovaného a zkušeného personálního manažera formou outsourcingu služeb.

V rámci personálního poradenství nabízíme tyto služby:

  • Příprava a nastavení reportů podle požadavků klienta
  • Personální audit
  • Revize, aktualizace nebo kompletní vypracování vnitropodnikových směrnic
  • Zajištění služeb personálního manažera
  • Zpracování pracovně právní legislativy
  • Zajištění agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany
  • Nastavení a optimalizace odměňování a hodnocení zaměstnanců