ATERRA GROUP

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A PERSONÁLNÍ AGENDA

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A PERSONÁLNÍ AGENDA

ZAMESTNANCI 15652528 sMzdové účetnictví zahrnuje komplexní zpracování mezd a personální agendy včetně personálního poradenství a odborných konzultací. Naše účetní pro svou práci využívají naše vlastní zázemí i software nebo pracují přímo v sídle klienta na jeho softwarovém vybavení. Často využívanou variantou je kombinace obou výše uvedených přístupů: zpracování účetnictví prostřednictvím vzdáleného (terminálového) přístupu.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

  • Komplexní vedení mzdového účetnictví
  • Zastupování klienta na příslušných úřadech a komunikace s úřady
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u příslušných institucí
  • Zajištění výplaty mezd a odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění
  • Příprava reportů podle požadavků klienta
  • Příprava výplatních pásek
  • Revize, aktualizace nebo kompletní vypracování vnitropodnikových směrnic
  • Archivace dokladů
  • Zajištění agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany