ATERRA GROUP

PERSONÁLNÍ AUDIT

PERSONÁLNÍ AUDIT

Personální audit obvykle zahrnuje jednorázovou analýzu lidských zdrojů v organizaci. Jedná se o druh auditu, jehož předmětem je tedy objektivní a nezávislé přezkoumání a zhodnocení stavu a návrh řešení ke zvýšení efektivnosti jednotlivců, organizačních jednotek i celé organizace. Jeho cílem je zvýšení efektivnosti a výkonnosti organizace. K získání informací využívá měkké i tvrdé techniky ( Assessment centra, mystery metody, individuální rozhovory)

Cílem komplexního personálního auditu je odpověď na základní otázky:

  • Kolik pracovníků je třeba mít v organizaci, aby zvládli současný objem práce?
  • Kdo z pracovníků se nejlépe hodí pro danou pracovní pozici?
  • Jak je nastavený systém řízení lidí v organizaci?

 Nejčastější důvody realizace personálního auditu jsou následující:

  • Zvýšení výkonnosti organizace jako celku a optimalizace lidských zdrojů
  • Optimalizace nákladů a redukce počtu pracovníků
  • Zlepšení systému řízení lidských zdrojů v organizaci včetně motivačního systému
  • Vytvoření podkladů pro individuální rozvoj a kariérní plány pracovníků
  • Posílení systémového využívání motivačních nástrojů ve společnosti.