ATERRA GROUP

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Svým klientům jsme schopni zajistit služby kvalifikovaného a zkušeného personálního manažera. V současné době roste počet společností, které si uvědomují potřebu zajistit služby personálního manažera, ale jejich velikost jim neumožňuje zaměstnat odborníka na plný úvazek. Ideálním řešením je outsourcing služeb personálního manažera v potřebném rozsahu.

V rámci personálního poradenství nabízíme tyto služby:

  • Příprava a nastavení reportů podle požadavků klienta
  • Personální audit
  • Revize, aktualizace nebo kompletní vypracování vnitropodnikových směrnic
  • Zajištění služeb personálního manažera
  • Zpracování pracovně právní legislativy
  • Zajištění agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany
  • Nastavení a optimalizace odměňování a hodnocení zaměstnanců