ATERRA GROUP

CONTROLLING A REPORTING

CONTROLLING A REPORTING

Stále větší množství menších nebo středních podniků si uvědomuje potřebu mít k dispozici kvalifikovaného a zkušeného kontrolera, který bude schopen zajistit dohled nad účetnictvím společnosti, včas dodávat reporty pro top management a sledovat odchylky mezi skutečností a plánem. Outsourcing takových služeb může pomoci zajistit včasné informace pro vedení společnosti jako podporu pro strategické a taktické rozhodování.

Vzhledem k rostoucím požadavkům managementu na dostupnost, správnost a strukturu informací jsme připraveni nastavit vaše reportovací mechanizmy. Většinu manažerských reportů nastavujeme v MS Excel, nicméně záleží na možnostech používaného účetního a informačního softwaru a požadavcích klienta.

Pro své klienty můžeme nastavit převodové můstky mezi CAS a IFRS a vytvoříme reportovací mechanizmus v IFRS. Následně provádíme kontrolu reportů připravených klientem nebo můžeme veškerou agendu související s pravidelným reportingem převzít.