ATERRA GROUP

PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ

PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ

CONSULTING 12543092 sV době rostoucí konkurence na světových trzích, zvyšování tlaku na termíny dodávek a jejich kvalitu, zvýšeného tlaku na pokles ceny výrobků je na místě zabývat se zvýšením výkonnosti podniku, řízením finančních funkcí a rizik, snižováním nákladů, zlepšením likvidity apod. Máme pestré zkušenosti v oblasti podnikového poradenství v nejrůznějších oborech, které mohou být vysokou přidanou hodnotou pro vaše podnikání.

Ve spolupráci s klientem analyzujeme stávající stav podnikových procesů, tok dokumentů a informací, cashflow, obchodní strategii apod. a vyhodnotíme slabá a silná místa, příležitosti a ohrožení. Naše závěry a návrhy by měly být klíčem ke zvýšení efektivnosti fungování organizace jako celku, zjednodušení procesů a zkrácení procesních časů a ve svém důsledku zvýšení výkonnosti podniku.

 

Poskytujeme poradenství v těchto oblastech:

  • Finance a ekonomika
  • Marketing a PR
  • Obchod
  • Lidé