ATERRA GROUP

CONSULTING A BPO

Ať už je Vašim cílem zvýšit výkonnost podniku, optimalizovat podnikové procesy, lépe kontrolovat náklady nebo řídit cash flow, naši specialisté jsou připraveni Vám efektivně pomoci. Nabízíme částečný nebo úplný outsourcing pozice finanční manažer, kontroller, personální manažer nebo obchodník. Často asistujeme i při zavádění úsporných opatření. 

PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ

CONSULTING 12543092 sV době rostoucí konkurence na světových trzích, zvyšování tlaku na termíny dodávek a jejich kvalitu, zvýšeného tlaku na pokles ceny výrobků je na místě zabývat se zvýšením výkonnosti podniku, řízením finančních funkcí a rizik, snižováním nákladů, zlepšením likvidity apod. Máme pestré zkušenosti v oblasti podnikového poradenství v nejrůznějších oborech, které mohou být vysokou přidanou hodnotou pro vaše podnikání.

Ve spolupráci s klientem analyzujeme stávající stav podnikových procesů, tok dokumentů a informací, cashflow, obchodní strategii apod. a vyhodnotíme slabá a silná místa, příležitosti a ohrožení. Naše závěry a návrhy by měly být klíčem ke zvýšení efektivnosti fungování organizace jako celku, zjednodušení procesů a zkrácení procesních časů a ve svém důsledku zvýšení výkonnosti podniku.

Číst dál...

CONTROLLING A REPORTING

Stále větší množství menších nebo středních podniků si uvědomuje potřebu mít k dispozici kvalifikovaného a zkušeného kontrolera, který bude schopen zajistit dohled nad účetnictvím společnosti, včas dodávat reporty pro top management a sledovat odchylky mezi skutečností a plánem. Outsourcing takových služeb může pomoci zajistit včasné informace pro vedení společnosti jako podporu pro strategické a taktické rozhodování.

Číst dál...

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Svým klientům jsme schopni zajistit služby kvalifikovaného a zkušeného personálního manažera. V současné době roste počet společností, které si uvědomují potřebu zajistit služby personálního manažera, ale jejich velikost jim neumožňuje zaměstnat odborníka na plný úvazek. Ideálním řešením je outsourcing služeb personálního manažera v potřebném rozsahu.

Číst dál...

BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING)

Našim cílem je zbavit vás jakékoli nadbytečné administrativní zátěže a maximálně vám usnadnit podnikání. Postaráme se za vás o účetní a mzdovou agendu, nebo vám zajistíme zkušeného odborníka z oblasti financí, personalistiky a obchodu po nezbytnou dobu a v požadovaném rozsahu.

Nabídka našich služeb obsahuje dočasné zaměstnání odborníků z naší firmy u klienta, přičemž tito odborníci jsou přímo podřízeni klientovi. Tato služba vám pomůže překonat dočasný nebo trvalý nedostatek nezbytného personálu (např. nahrazení finančního kontrolera, finančního ředitele, personálního manažera, účetní apod.).

Číst dál...

ŠKOLENÍ

Pro své klienty organizujeme školení zaměstnanců v oblasti financí. Naše školení jsou určena jak pro pracovníky z oddělení financí, tak pro nefinanční zaměstnance (např. obchodníci, nákupčí, management výroby apod.).

Absolventi našich kurzů získají základní orientaci v oblasti podnikové ekonomiky a lépe rozumí vazbám mezi aktivy, pasivy a výsledovkou.
Všechna naše školení jsou přizpůsobena individuálním požadavkům klienta.