ATERRA GROUP

FORENZNÍ AUDIT

FORENZNÍ AUDIT

 Auditor není pouze kontrolním orgánem, ale zejména spolupracujícím profesionálem.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

  • Auditorské ověřování účetních závěrek a výročních zpráv
  • Auditorské ověřování účetních závěrek sestavených podle mezinárodních nebo jiných účetních standardů
  • Auditorské ověřování zpráv o ovládacích vztazích
  • Auditorské ověřování účetních a jiných odhadů
  • Posuzování práce interního auditu
  • Auditorské ověřování softwarových produktů
  • Služby realizace due-diligence
  • Provádění forenzních auditů
  • Metodická podpora a poradenství vztahující se k výše uvedeným činnostem