ATERRA GROUP

AUDIT

Zajišťujeme služby zkušených auditorů s relevantními znalostmi napříč obory. Naši partneři jsou připraveni nejen problémy identifikovat, ale i najít efektivní řešení a systém preventivních opatření.  Zaměřujeme se zejména na statutární audit, forenzní audit, audit manažerského účetnictví, revize účetních systémů a vnitřních kontrol, finanční zprávy, daňový audit  a personální audit.

STATUTÁRNÍ AUDIT

AUDIT 13310907 sV rámci statutárního auditu nabízíme ověření rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce a výroční zprávy u klientů, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z platných právních předpisů. Postavení a činnost auditorů, podmínky pro poskytování auditorských služeb a základní principy statutárního auditu jsou upraveny v zákoně č. 254/2000 Sb., o auditorech.

Číst dál...

FORENZNÍ AUDIT

 Auditor není pouze kontrolním orgánem, ale zejména spolupracujícím profesionálem.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

  • Auditorské ověřování účetních závěrek a výročních zpráv
  • Auditorské ověřování účetních závěrek sestavených podle mezinárodních nebo jiných účetních standardů
  • Auditorské ověřování zpráv o ovládacích vztazích
  • Auditorské ověřování účetních a jiných odhadů
  • Posuzování práce interního auditu
  • Auditorské ověřování softwarových produktů
  • Služby realizace due-diligence
  • Provádění forenzních auditů
  • Metodická podpora a poradenství vztahující se k výše uvedeným činnostem